Công ty TNHH cơ điện tử Shenfeng Việt Nam

Công ty TNHH điều hòa không khí điện tử Giang Tô là một công ty toàn diện và chuyên nghiệp, có khả năng lắp đặt các thiết bị cơ điện, đường ống, xây dựng phòng sạch, phân phối điện áp cao và thấp, trang trí công ty và đường ống đặc biệt. Ngoài ra, nó có quyền đại lý cho các thiết bị làm lạnh thương hiệu nổi tiếng, máy nén khí, bơm chân không, tháp giải nhiệt, máy phát điện và các thiết bị khác. Bây giờ Shenfeng có tiềm năng của Công ty Tập đoàn với 28 năm phát triển và cải tiến. Chúng tôi có trình độ hoàn chỉnh: cấp điện và cơ khí cấp hai, cấp điện bốn cấp, đường ống đặc biệt GC2, cấp hai trang trí. Hiện tại Shenfeng có năm công ty con, đó là: Công ty Điện cơ Shenfeng Việt Nam, Công ty Điện lực Kun Sơn Deousi, Công ty Điện lực Kun Sơn Hanyuan, Công ty TNHH Công nghệ Gan Châu Benchang, Công ty Trang trí Bạch kim. Khái niệm về công ty là: nâng cao chất lượng cho doanh nghiệp, giảm gánh nặng ...

Về chúng tôi
Công ty TNHH cơ điện tử Shenfeng Việt Nam

Công ty TNHH điều hòa không khí điện tử Giang Tô là một công ty toàn diện và chuyên nghiệp, có khả năng lắp đặt các thiết bị cơ điện, đường ống, xây dựng phòng sạch, phân phối điện áp cao và thấp, trang trí công ty và đường ống đặc biệt. Ngoài ra, nó có quyền đại lý cho các thiết bị làm lạnh thương hiệu nổi tiếng, máy nén khí, bơm chân không, tháp giải nhiệt, máy phát điện và các thiết bị khác.

Chi tiết
Tin tức